Odborové svazy, odbory - Chomutov

1 - 14 firem z 14 nalezených

pro obce s.r.o.

Strupčice, Strupčice 224 kontakt +420 777 895 514

Poskytujeme zadavatelům a uchazečům komplexní služby v oblasti organizace veřejných zakázek či nabízíme i zajištění elektronických nástrojů, jako profilu zadavatele, elektronické aukce, apod. Dále odborné právní poradenství související s Vaší zakázkou.

web www.proobce.eu

Statutární město Chomutov - odbor rozvoje, investic a majetku města

Chomutov, náměstí 1. máje 1 kontakt +420 474 637 440, (11 poboček)

Zajišťujeme podklady a podáváme návrhy pro rozhodování orgánů samosprávy ve věcech realizace investic a funkčního využití pozemků a staveb města.

web www.chomutov-mesto.cz

Statutární město Chomutov - interní audit

Chomutov, náměstí 1. máje 1 kontakt +420 474 637 450, (11 poboček)

Zajišťujeme nezávislé a objektivní přezkoumávání a vyhodnocování operací vnitřního kontrolního systému obce.

web www.chomutov-mesto.cz

Statutární město Chomutov - odbor školství

Chomutov, Táboritská 155, (vchod od nákupního střediska Central) kontakt +420 474 637 469, (11 poboček)

Zajištění financování, rozpočtových agend a správy úseků školství, kultury a sportu.

web www.chomutov-mesto.cz

Statutární město Chomutov - odbor dopravních a správních činností

Chomutov, Zborovská 4602 kontakt +420 474 637 270, (11 poboček)

Registrace motorových vozidel a vydávání řidičských průkazů či projednávání a rozhodování o přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu.

web www.chomutov-mesto.cz

Statutární město Chomutov - odbor ekonomiky

Chomutov, Zborovská 4602 kontakt +420 474 637 250, (11 poboček)

Vypracováváme, projednáváme, schvalujeme a plníme finanční plány příspěvkových organizací zřízených městem. Hospodaříme s finančními prostředky města.

web www.chomutov-mesto.cz

Statutární město Chomutov - odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Chomutov, Zborovská 4602 kontakt +420 474 637 193, (11 poboček)

Zajišťování výkonu státní správy v oblasti výplaty sociálních dávek, péče o zdravotně postižené občany a sociálně-právní ochrany dětí.

web www.chomutov-mesto.cz

Město Klášterec nad Ohří - odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí

Klášterec nad Ohří, nám. Dr. Eduarda Beneše 85 kontakt +420 474 359 662, (10 poboček)

Provádění údržby a oprav či čistoty veřejných prostor města a komunikací.

web www.klasterec.cz

Město Jirkov - MÚ Jirkov - Odbor právní

Jirkov, nám. Dr. E. Beneše 1 kontakt +420 474 616 470, (7 poboček)

Nabídka právnických služeb.

web www.jirkov.cz/mestsky-urad/clenen...

Město Jirkov - MÚ Jirkov - Odbor sociálních věcí a školství

Jirkov, nám. Dr. E. Beneše 1 kontakt +420 474 616 460, (7 poboček)

Poskytování sociální péče a pomoci v hmotné nouzi či sociálně právní ochrany dětí. Rozhodování v oblasti sociálních dávek a příspěvků.

web www.jirkov.cz/mestsky-urad/clenen...

Město Jirkov - MÚ Jirkov - Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Jirkov, nám. Dr. E. Beneše 1 kontakt +420 474 616 430, (7 poboček)

Zaměřujeme se na stavebně právní činnosti města a správy životního prostředí.

web www.jirkov.cz/mestsky-urad/clenen...

Město Jirkov - MÚ Jirkov - Odbor vnitřní správy a vztahů k veřejnosti

Jirkov, nám. Dr. E. Beneše 1 kontakt +420 474 616 420, (7 poboček)

Realizace dotační politiky města a vztahů s veřejností.

web www.jirkov.cz/mestsky-urad/clenen...

Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu, Základní organizace THUN 1794 a.s.

Klášterec nad Ohří-Miřetice u Klášterce nad Ohří, Pražská 435 kontakt +420 474 375 221

Zaměřujeme se na prosazováním a ochranou pracovních i sociálních, zdravotních a kulturních či osobních a jiných práv, oprávněných zájmů a potřeb svých členů.

zobrazit detail web

Český odborový svaz energetiků

Kadaň, Tušimice kontakt +420 471 113 248

Zajišťování podpory zájmů a práv členů v oblasti tepelné a vodní energetiky.

web www.cose.cz