Odborové svazy, odbory - Kolín

1 - 19 firem z 19 nalezených

ZO OS KOVO při TPCA

Ovčáry, Ovčáry kontakt +420 774 452 598

Hájíme zájmy svých členů při vyjednávání se zaměstnavatelem. Nabízíme vyjednání kolektivních smluv.

web www.odborytpca.com

Zemědělský svaz České republiky, územní organizace Kolín a Praha východ

Kolín V, K Vinici 1304 kontakt +420 737 581 835

Ochrana zájmů českých zemědělců, zemědělských družstev a společností v ČR i v zahraničí. Poskytování informačního a právního servisu členům.

web www.zscr.cz

Město Kolín - MÚ Kolín - Finanční odbor (pobočka Kolín I)

Kolín I, Karlovo náměstí 78 kontakt +420 321 748 354, (15 poboček)

Správa hospodaření města.

web www.mukolin.cz/cz/obcan/mestsky-urad/odbory-meu/financni-odbor

Městský úřad Kolín - Odbor dopravy

Kolín, Na Valech 72 kontakt +420 321 748 140, (15 poboček)

Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních přestupků.

web www.mukolin.cz/cz/obcan/mestsky-urad/odbory-meu/odbor-dopravy

Městský úřad Kolín - Odbor hospodářské správy

Kolín, Karlovo náměstí 78 kontakt +420 321 748 224, (15 poboček)

Zabezpečování veškerých potřeb a služeb nutných pro chod městského úřadu.

web www.mukolin.cz/cz/obcan/mestsky-urad/odbory-meu/odbor-hospodarske-spravy

Město Kolín - MÚ Kolín - Odbor regionálního rozvoje a územního plánování (pobočka Kolín I)

Kolín I, Karlovo náměstí 78 kontakt +420 321 748 353, (15 poboček)

Zajišťování přípravy a realizace stavebních zakázek města.

web www.mukolin.cz/cz/obcan/mestsky-urad/odbory-meu/odbor-regionalniho-rozvoje-a-uzemniho-planova

Městský úřad Kolín - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Kolín, Karlovo náměstí 45 kontakt +420 321 748 259, (15 poboček)

Zajištění sociální péče, pomoci v hmotné nouzi a sociálně právní ochrany dětí. Rozhodování v oblasti sociálních dávek a příspěvků.

web www.mukolin.cz/cz/obcan/mestsky-urad/odbory-meu/odbor-socialnich-veci-a-zdravotnictvi

Městský úřad Kolín - Odbor správních činností a přestupků

Kolín I, Karlovo náměstí 44 kontakt +420 321 748 111, (15 poboček)

Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel.

web www.mukolin.cz/cz/obcan/mestsky-urad/odbory-meu/odbor-spravnich-cinnosti-a-prestupku

Městský úřad Kolín - Odbor správy bytových a nebytových prostor

Kolín I, Karlovo náměstí 78 kontakt +420 321 748 246, (15 poboček)

Zajištění správy bytového a nebytového fondu města.

web www.mukolin.cz/cz/obcan/mestsky-urad/odbory-meu/odbor-spravy-bytovych-a-nebytovych-prostor

Městský úřad Kolín - Odbor školství, kultury a sportu

Kolín II, Sokolská 545 kontakt +420 321 748 228, (15 poboček)

Zajištění správy v oblasti školství a kultury.

web www.mukolin.cz/cz/obcan/mestsky-urad/odbory-meu/odbor-skolstvi-kultury-a-sportu

Městský úřad Kolín - Odbor výstavby - stavební úřad

Kolín I, Zámecká 160 kontakt +420 321 748 231, (15 poboček)

Zajišťování stavebně právní činnosti města.

web www.mukolin.cz/cz/obcan/mestsky-urad/odbory-meu/odbor-vystavby-stavebni-urad

Město Kolín - MÚ Kolín - Odbor životního prostředí a zemědělství (pobočka Kolín II)

Kolín II, Sokolská 545 kontakt +420 321 748 334, (15 poboček)

Zajišťování ochrany životního prostředí.

web www.mukolin.cz/cz/obcan/mestsky-urad/odbory-meu/odbor-zivotniho-prostredi-a-zemedelstvi

Město Český Brod - MÚ Český Brod - Finanční odbor (pobočka Český Brod)

Český Brod, náměstí Husovo 70 kontakt +420 321 612 161, (12 poboček)

Správa hospodaření města.

web www.cesbrod.cz

Město Český Brod - MÚ Český Brod - Odbor dopravy (pobočka Český Brod)

Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56 kontakt +420 321 612 191, (12 poboček)

Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních přestupků.

web www.cesbrod.cz

Město Český Brod - MÚ Český Brod - Odbor sociálních věcí (pobočka Český Brod)

Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56 kontakt +420 321 612 121, (12 poboček)

Zajištění sociální péče, pomoci v hmotné nouzi a sociálně právní ochrany dětí. Rozhodování v oblasti sociálních dávek a příspěvků.

web www.cesbrod.cz

Město Český Brod - MÚ Český Brod - Odbor správy majetku (pobočka Český Brod)

Český Brod, náměstí Husovo 70 kontakt +420 321 612 151, (12 poboček)

Správa majetku města a majetkoprávních vztahů.

web www.cesbrod.cz

Město Český Brod - MÚ Český Brod - Odbor stavebního a územního plánování (pobočka Český Brod)

Český Brod, náměstí Husovo 70 kontakt +420 321 612 131, (12 poboček)

Zajišťování stavebně právní činnosti města.

web www.cesbrod.cz

Město Český Brod - MÚ Český Brod - Odbor vnitřních věcí (pobočka Český Brod)

Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56 kontakt +420 321 612 141, (12 poboček)

Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel.

web www.cesbrod.cz

Město Český Brod - MÚ Český Brod - Odbor životního prostředí a zemědělství (pobočka Český Brod)

Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56 kontakt +420 321 612 181, (12 poboček)

Zajišťování ochrany životního prostředí.

web www.cesbrod.cz