Státní správa sociálního zabezpečení - Most

1 - 3 firem z 3 nalezených

Magistrát města Most - Odbor sociálních věcí

Most, Radniční 1 kontakt +420 476 448 111, (15 poboček)

Výkon státní správy pro oblasti výplaty sociálních dávek, oddělení péče o rodinu, nezaměstnané, seniory a handicapované občany.

web www.mesto-most.cz

Magistrát města Most - Odbor sociálně-právní ochrany dětí

Most, Radniční 1 kontakt +420 476 448 111, (15 poboček)

Zajištění sociální péče a pomoci v hmotné nouzi, sociálně právní ochrana dětí.

web www.mesto-most.cz

Okresní správa sociálního zabezpečení Most

Most, Báňská 284 kontakt +420 476 131 111, (94 poboček)

Česká správa sociálního zabezpečení rozhoduje o dávkách důchodového pojištění a zařizuje výplaty těchto dávek, rozhoduje o povinnosti občana vrátit dávku důchodového pojištění poskytnutou neprávem nebo v nesprávné výši, rozhoduje o povinnosti organizace nahradit neprávem vyplácené částky na dávce…

web www.cssz.cz/cz