Ústřední orgány státní správy - Chomutov

1 - 6 firem z 6 nalezených

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (pobočka Chomutov)

Chomutov, náměstí T. G. Masaryka 1744 kontakt +420 474 637 727, (50 poboček)

Jednáme v řízení před soudy a úřady v oblasti majetku státu namísto organizačních složek.

web www.uzsvm.cz

Statutární město Chomutov - odbor stavební úřad a životní prostředí

Chomutov, Husovo náměstí 104 kontakt +420 474 637 952, (11 poboček)

Vydávání stavebního povolení, územní rozhodnutí o umístění stavby, o chráněném území a ochranném pásmu, vykonávání správy na úseku památkové péče.

web www.chomutov-mesto.cz

Statutární město Chomutov - odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Chomutov, Zborovská 4602 kontakt +420 474 637 193, (11 poboček)

Zajišťování výkonu státní správy v oblasti výplaty sociálních dávek, péče o zdravotně postižené občany a sociálně-právní ochrany dětí.

web www.chomutov-mesto.cz

Město Klášterec nad Ohří - Odbor rozvoje města, realizace investic a správy majetku

Klášterec nad Ohří, nám. Dr. Eduarda Beneše 85 kontakt +420 474 359 635, (10 poboček)

Zajišťování správy majetku města a majetkoprávních vztahů či zajištění investiční výstavby.

web www.klasterec.cz

Město Kadaň - MÚ Kadaň - Odbor vnitřních věcí

Kadaň, Jana Švermy 21 kontakt +420 474 319 620, (12 poboček)

Zajišťujeme evidenci obyvatel a cestovních dokladů i občanských průkazů a správy majetku. Naší součástí je oddělení přestupků, matrika a spisovna.

web www.mesto-kadan.cz/treti-sekce-5/...

Město Kadaň - MÚ Kadaň - Odbor školství, kultury a sportu

Kadaň, Jana Švermy 21 kontakt +420 474 319 676, (12 poboček)

Správy v oblasti školství, kultury a cestovního ruchu, včetně pořádání městských slavností a propagace města či vydávání Kadaňských novin.

web www.mesto-kadan.cz/treti-sekce-9/...