Ústřední orgány státní správy - Praha - město

1 - 20 firem z 20 nalezených

Drážní úřad

Praha 1-Vinohrady, Wilsonova 300/8 kontakt +420 972 241 839, (2 pobočky)

Státní správa ve věcech drah. Ukládání a vybírání pokut, zakazování činnosti za přestupky nebo správní delikty, dohled nad dodržováním povinností i práv cestujících vyplývajících z nařízení evropského parlamentu.

web www.ducr.cz

Národní institut pro další vzdělávání (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků)

Praha 1, Senovážné nám. 25 kontakt +420 222 122 112, (14 poboček)

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) připravuje a nabízí přednášky, kurzy a semináře pro další vzdělávání učitelů. Nabídka kurzů, seminářů a přednášek. Projekty jsou zaměřeny na další vzdělávání a podporu pedagogických pracovníků škol a školských zařízení.

web www.nidv.cz

Salesiánská provincie Praha

Praha 8 - Kobylisy, Kobyliské náměstí 1000/1 kontakt +420 283 029 111

Salesiáni jsou řeholní společnost, která se věnuje výchově mládeže. Za tímto účelem salesiáni provozují řadu středisek mládeže a podnikají nejrůznější aktivity pro mladé lidi.

web www.sdb.cz, www.strediskokobylisy.cz

Asociace farmových chovů jelenovitých České republiky

Praha 22 - Uhříněves, Přátelství 815/109 P.O.Box 27 kontakt +420 267 009 657

Zabýváme se problematikou okolo farmového chovu zvěře, sdružujeme chovatele i příznivce těchto chovů.

web www.afchj.cz

BARTOŇ JAN

Praha 5-Stodůlky, U jezera 2045/6 kontakt +420 222 962 954, (1 pobočka)

Nabízíme odborné poradenství v silniční dopravě a zastupování osob před policejními i správními orgány měst a obcí či poradna v oblasti bodového systému.

web www.dopravniprestupky.cz

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (pobočka Praha 2-Nové Město)

Praha 2-Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42 kontakt +420 225 776 111, (50 poboček)

Jednáme v řízení před soudy a úřady v oblasti majetku státu namísto organizačních složek.

web www.uzsvm.cz

Ministerstvo obrany

Praha 6-Hradčany, Tychonova 221/1 kontakt +420 973 201 111, (39 poboček)

Ústřední orgán státní správy. Zabezpečování obrany státu. Řídí Armádu ČR a spravuje vojenské újezdy. Informační servis online.

web www.army.cz

SPRÁVA SLUŽEB MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU ČR

Praha 1, Politických vězňů 931/20 kontakt +420 224 221 801

Naším oborem je zajišťování údržby, oprav a obměny zařízení a majetku ministerstva.

web zobrazit více informací

Ministerstvo dopravy

Praha 1, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 kontakt +420 225 131 111, (1 pobočka)

Ústřední orgán státní správy ve věcech dopravy, který odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti dopravy a za její uskutečňování.

web www.mdcr.cz

Ministerstvo zemědělství

Praha 1, Těšnov 65/17 kontakt +420 221 811 111, (62 poboček)

Naším oborem je provoz ústředního orgánu státní správy pro zemědělství, potravinářský průmysl, lesy, myslivost, rybářství a související oblasti. Provádíme opatření společných organizací trhů Evropské unie, národní doplňkové platby k přímým podporám, programy strukturální podpory a programy rozvoje…

web www.eagri.cz

Úřad pro ochranu osobních údajů

Praha 7 - Holešovice, Pplk. Sochora 727/27 kontakt +420 234 665 111

Provádíme dozor nad dodržování zákonů stanovených povinností při zpracování osobních údajů.

web www.uoou.cz

Svaz zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu

Praha 7 - Holešovice, Poupětova 1339/3 kontakt +420 284 090 461

Provozujeme sdružení hájící společné zájmy členů a prosazující je vůči orgánům státní správy. Podílíme se na tvorbě právních předpisů souvisejících s podnikatelskou i zaměstnavatelskou činností členů. Podporujeme rozvoj vnějších ekonomických vztahů v zájmu zvyšování konkurenceschopnosti odvětví.

web www.szdp.cz

Státní plavební správa, Praha

Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 1534/4 kontakt +420 234 637 111, (2 pobočky)

Plavební úřad plní úkoly státní správy a státního dozoru ve vnitrozemské plavbě. Cílem je zabezpečit rozvoj, bezpečný a plynulý provoz. Vydáváme lodní osvědčení, cejchovní průkazy i průkazy způsobilosti. Provádíme technické prohlídky. Vybíráme správní poplatky.

web www.plavebniurad.cz

Úřad pro civilní letectví

Praha 6 - Ruzyně, K letišti kontakt +420 225 421 111

Provoz úřadu pro výkon státní správy ve věcech civilního letectví. Informace o provozu letiště, týkající se obchodní letecké dopravy nebo parašutismu. Dále poskytujeme informace k vybraným situacím, se kterými se mohou cestující v letecké dopravě setkat a zajišťujeme potřebné formuláře.

web www.caa.cz

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky- Středisko Praha a Střední Čechy

Praha 6 - Dejvice, Podbabská 2582/30 kontakt +420 251 101 686, (32 poboček)

Zajišťujeme výkon státní správy v ochraně přírody a krajiny. Sledujeme stavy, změny i vývojové trendy vybraných biotopů a populací ohrožených druhů. Jmenujeme skupinu dobrovolných strážců přírody, vyhlašujeme přírodní rezervace a provádíme průzkumy přírody či odborný monitoring.

web www.praha.ochranaprirody.cz

Správa státních hmotných rezerv

Praha 5 - Malá Strana, Šeříková 616/1 kontakt +420 222 806 111

Služby ústředního orgánu státní správy v oblastech hospodářských opatření pro krizové stavy a pro ochranu státních rezerv.

web www.sshr.cz

Velvyslanectví Libanonské republiky

Praha 2-Nové Město, Lazarská 11/6 kontakt +420 224 930 495

Zastupování zájmů Libanonské republiky, vydávání víz a povolení nutných k vycestování. Podpora obchodu.

web zobrazit více informací

Ministerstvo spravedlnosti

Praha 2-Nové Město, Vyšehradská 424/16 kontakt +420 221 997 111

Ústřední orgán státní správy pro soudy, státní zastupitelství a vězeňství. Správa obchodního rejstříku, insolvenčního rejstříku a evidence úpadců. Archiv zajišťuje předarchivní péči a skartační řízení v obvodu své působnosti a zpracovává, eviduje a zpřístupňuje uložené archiválie.

web portal.justice.cz

JELÍNEK FRANTIŠEK, DOC.MVDR.CSC.

Praha 9 - Kbely, Sojovická 352/16 kontakt +420 286 851 765

Provozuji veterinární patologii se zaměřením na psy, kočky, hlodavce a králíky, zaměřuji se na histopatologické vyšetření orgánů a patologických útvarů (např. tumory), v rámci bioptické a nekroptické diagnostiky a také zajišťuji speciální histologické barvící metody a imunohistochemii.

web www.veterinarni-patologie.cz

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

Praha 2-Vinohrady, Škrétova 44/6 kontakt +420 274 813 830

Rada je zřízena zákonem č. 231/2001 Sb. jako správní úřad. Státní správa v oblasti rozhlasového a televizního vysílání.

web www.rrtv.cz