EKORA s.r.o. - ekologické služby a ochrana životního prostředí

Zabýváme se ochranou životního prostředí a poskytováním ekologických služeb. Orientujeme se zejména na sanační práce a odstraňování ekologických zátěží. Provádíme geologické práce a hydrogeologické práce, stavební a demoliční práce, ekologické audity, posuzování vlivů na životní prostředí a další činnosti.

61681369 ARES
DIČ CZ61681369
Vznik 1995
Telefony 267 914 573
Ing. Tomáš Medřický (jednatel a technický ředitel společnosti)
Mgr. Ondřej Stískal (jednatel společnosti)
  • ekologické služby, ochrana životního prostředí, průzkumné práce, monitorovací práce, sanace, odstraňování ekologických zátěží, rekultivace území, revitalizace území, stavební práce, demoliční práce, ekologické audity, analýzy rizik, odborné posudky, posuzování vlivů na životní prostředí, EIA, integrovaná prevence, IPPC, odpadové hospodářství, bioodpady, vodní hospodářství, ochrana ovzduší, ekologické služby, ekologické poradenství, geologické práce, hydrogeologické práce, sanace znečištění zemin a vod, Ekora, laboratorní analýzy, vrtné průzkumy, čištění kontaminovaných vod, inženýrskogeologický průzkum, demolice objektů, těžba kontaminace, sanační čerpání vod, sanace a rekultivace skládek, rekultivace výsypek a odkališť, projekce a výstavba skládek odpadů, rekultivace starých skládek, projekce a výstavba kompostáren, projekce a výstavba bioplynových stanic, vypracování vodohospodářských studií, autorizovaná měření emisí
  • V EKORA vám poskytujeme komplexní služby v oblasti průzkumných a monitorovacích prací, sanací a odstraňování ekologických zátěží, rekultivací a revitalizací území, stavebních a demoličních prací, ekologických auditů, analýz rizik a odborných posudků, posuzování vlivů na životní prostředí, odpadového hospodářství a bioodpadů, vodního hospodářství a ochrany ovzduší. 

    Veškeré poskytované služby zajišťuje náš tým pracovníků, kteří jsou specialisté v oboru geologie, hydrogeologie, inženýrské geologie, chemie, průmyslových technologií, stavebnictví, vodního a odpadového hospodářství.