JUDr. PRECLÍKOVÁ OLGA - ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Poskytujeme kompletní právní služby v oblasti obchodního, občanského, pracovního a rodinného práva. Služby jsou poskytovány formou konzultací a poradenství, sepisujeme právní smlouvy, zejména kupní, darovací(nemovitosti, movité věci), nájemní(nájem bytů a nebytových prostor), smlouvy o dílo, obchodní smlouvy dle obchodního zák.,zajišťujeme sepis žalob, soudní vymáhání pohledávek včetně exekucí a zastupování před soudy.

66216265 ARES
DIČ CZ496114134
Vznik 1993
Telefony 775 955 852
JUDr. Olga Preclíková (advokátka)
  • JUDr. Preclíková Olga, kontakt JUDr. Preclíková, advokátní kanceláře, advokáti, právní služby, obchodní právo, občanské právo, pracovní právo, rodinné právo, právní smlouvy, kupní smlouvy, darovací smlouvy, nájemní smlouvy, obchodní smlouvy, smlouvy o dílo, soudní vymáhání pohledávek, exekuce, dědictví, dědické právo, převody nemovitostí