Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb

Poskytujeme služby domova pro seniory. Ubytování včetně úklidu. Stravování. Pomoc při zvládání běžných úkonů. Pomoc při osobní hygieně. Zprostředkování kontaktu se společnským prostředím. Aktivizační činnosti. Základní ošetřovatelské a sociální služby. Sociální podpora.

  • Domov pro seniory. Ubytování pro seniory. Stravování pro seniory. Pomoc pro seniory. Aktivizační činnosti pro seniory. Ošetřovatelské a sociální služby. Pečovatelská služba. Sociální podpora pro seniory.