Detail firmy

Základní škola Mělník-Pšovka, příspěvková organizace

Základní škola Mělník – Blahoslavova sídlí v Blahoslavově ulici č. 2461 v Mělníku- Pšovce. Zřizovatelem je Městský úřad v Mělníku. Školství na Pšovce bylo spojeno v raném období se zdejším klášterem augustiniánů. Kusé zprávy hovoří o klášterní škole, v níž mniši vyučovali mládež. Ke stavbě školní budovy došlo roku 1797, avšak během 18.a 19. století výuka probíhala i v jiných právě dostupných prostorách. Od této doby se na stupínku vystřídala řada výtečných pedagogů. Z těch nejznámějších můžeme připomenout osobnosti jako Anton Lanz, Antonín Chaloupecký, Prokop Nešvera. Výuka byla pravidelně kontrolována nadřízenými orgány, okresní školní radou i každoročními inspekcemi, vesměs končícími kladným hodnocením. Od roku 1876 se dosavadní dvoutřídka rozšířila na třída tři a od roku 1885 na třídy čtyři. Učitelé i žactvo se pravidelně zapojovali do veřejného života. Připravovali divadelní představení, Mikulášské slavnosti, vánoční besídky, hudební akademie. Finanční výnosy byly určené pro školní účely. Škola pravidelné získávala sponzorské dary ať už vybavení pro nemajetné žáky, knihovnu či učební pomůcky. Zároveň podle možností přispívala na veřejné sbírky a charitu. Po celé toto období se projevovala škola loajálně vůči c.k. habsburské monarchii a okázalým způsobem slavila veškeré její svátky i truchlila nad jejími ztrátami. Roku 1887 zakoupila obec další nemovitost ke vzdělávacím účelům. Představitelé projevili snahu po otevření 5. třídy. K tomu došlo o dva roky později. Škola se mohla pochlubit četnými vlastními výstavami učebních pomůcek, přehlídkou školních prací i dívčí ruční tvorbou s cílem vzbudit zájem o dění ve škole a vzdělání dětí. Roku 1891 vybrané práce učitelského sboru a žáků reprezentovaly Pšovku na zemské jubilejní výstavě. Uskutečnila se řada výletů ať už do blízkého okolí (s hudbou, průvodem a hrami), na Kokořínsko, Chloumek, Liběchovsko, ale i do Prahy. V Panešově ulici se nachází 1. - 4. ročník 1. stupně, 3 oddělení školní družiny. V Blahoslavově ulici sídlí ředitelství ředitelství školy, 5. ročník 1. stupně , 6. - 9. ročník druhého stupně . V každém ročníku je po jedné třídě. Školní družina má 3 oddělení.

Web: www.zspsovka.cz


Adresa

Kontakt

Další údaje

Certifikát

Ověřeno
Blahoslavova 2461/4, 276 01
Mělník
Tel:
+420 315 624 308
+420 315 622 698
Email:
zspsovka@seznam.cz
IČ:
47011351 - ARES
DIČ:
CZ47011351
Vznik:
1993

Pobočky

Základní škola Mělník-Pšovka, pobočka Panešova Mělník - Panešova 1033/6, 276 01 +420 315 622 698

Kontaktní osoby

Mgr. Martin Kružica ředitel +420 315 624 308 zspsovka@seznam.cz

Mapa


Náhled webu - www.zspsovka.czObory


Klíčová slova

základní škola, ZŠ, škola, základní škola Mělník, základní škola prvního stupně, základní škola druhého stupně, školní časopis, školní knihovna, sportovní kroužky, historie školy, zájmová činnost, keramický kroužek, přírodovědný kroužek, šachový kroužek, sportovní úspěchy školy, školní soutěž, Základní škola Pšovka

<< zpět na seznam nalezených firem