Základní škola Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, příspěvková organizace

Základní škola Václava Havla v Kralupech nad Vltavou s družinou a jídelnou se věnuje vzdělávání a výchově žáků. Jedná se příspěvkovou organizaci jejíž zřizovatelem je město. V současné době je na škole celkem 17 tříd.

Ing. Stanislava Bednářová (ředitelka)
Jana Nováková (zástupkyně)
  • základní škola Kralupy, škola Kralupy, základní škola Václava Havla, škola Revoluční, ZŠ, základní škola, vedení školy, školní jídelna, školní družina, kroužek společenských her, školní soutěže, školní sportovní aktivity, Havlovinky, školní časopis, objednávání a odhlašování školních obědů přes internet, žákovský parlament, školní poradenské pracoviště, plavecký výcvik, setkání budoucích prvňáčků