Mateřská škola Harmonie Neratovice, V Olšinkách 700, okres Mělník

Mateřská škola představuje jednu z možností, jak doplnit rodinnou výchovu. S pomocí ŠVP se snažíme být dětem těmi nejlepšími průvodci na cestě za poznáním a rodičům partnerem a rádcem při výchově jejich dětí. Pomocí přirozené výchovy rozvíjet osobnost dětí, jejich zdravé sebevědomí, tvůrčí schopnosti a samostatnost. Ve spolupráci s rodinou vést děti k ohleduplnosti a toleranci k jiným lidem a společně vytvářet základy celoživotního vzdělávání a slušného chování. Děti jsou naše budoucnost. Vše, co do nich v předškolním věku vložíme, se nám a naší společnosti jednou vrátí. Proto je připravme do života co nejlépe, s láskou a pochopením.

Alena Slámová (ředitelka)
Julia Němečková (ekonomka)
Marcela Čechová (hospodářka)
  • mateřská škola Harmonie, MŠ Harmonie, mateřská škola Sluníčko, MŠ Sluníčko, mateřská škola Písnička, MŠ Písnička, mateřská škola U rybiček, MŠ U rybiček, mateřská škola Čtyřlístek, MŠ Čtyřlístek, mateřská škola Berušky, MŠ Berušky, mateřská škola Zahrádka, MŠ Zahrádka, mateřská škola Kaštánek, mateřská školka, školka, mateřská škola Neratovice, MŠ Neratovice