JUDr. Pavel Brach - Advokát

Nabízíme právní služby v oblastech: Občanské a obchodní právo, trestní, ústavní, správní, stavební právo, životního prostředí, právo ochrany rostlin a přípravků na ochranu rostlin (pesticidů), azylové a cizinecké právo, přestupkové právo. Poskytujeme služby i v anglickém a německém jazyce.

62894773 ARES
DIČ CZ7605220293
Vznik 2013
Telefony 603 920 698
JUDr. Pavel Brach (advokát)
  • JUDr. Pavel Brach, právní služby, právní poradenství, právní konzultace, právník, právní kancelář, advokát, právní řešení přestupků, správní řízení, nejvyšší správní soud, trestní právo, správní žaloba, nezákonné rozhodnutí, ochrana práv, pesticidy, zemědělské právo, právní pomoc zemědělcům, korporátní právo, práva duševního vlastnictví, lidská práva, obhájce, advokátní služby