Jachtklub Královská

Nabídka provozování jachetního klubu a pořádání závodů na Slapech. Dále jachting provozujeme rekreační či námořní i jezerní a říční.