Střední škola technická, Most, příspěvková organizace

4.1
★★★★★
★★★★★
(57)
Dělnická 21, 434 01 Most Bezdlužná

Střední škola technická v Mostě je komplexním vzdělávacím zařízením v České republice. Vyučují se zde 3leté a 4leté obory zaměřené zejména na oblast strojírenství, elektrotechniky, stavebnictví, v neposlední řadě též ekonomiky, administrativy a výpočetní techniky. Od školního roku 2010-211 byly otevřeny obory zaměřené na chov koní a jezdecký sport a obor, ve kterém se žák připravuje na povolání se znalostí právních předpisů České republiky ve věcech veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti. Nedílnou součástí celého komplexu je teoretické vyučování, odborný výcvik, domov mládeže a školní jídelna. V prostorách odborného výcviku se organizuje nejen vzdělávání žáků, ale i dospělých formou rekvalifikačních a odborných kurzů, školení a seminářů. V průběhu studia škola umožňuje svým žákům získat řidičské oprávnění, svářečský průkaz, osvědčení znalosti vyhlášky č. 50, absolvování paličského kurzu, kurzu svařování plastů apod.. Škola je významným partnerem několika vzdělávacích zařízení ze zahraničí, úřadů práce a institucí. Aktivně se podílí na řešení problémů nezaměstnanosti a deficitu ve vzdělání obyvatelstva v našem regiónu. Realizovala několik významných projektů v rámci programů EU na národní i mezinárodní úrovni, zaměřených na další vzdělávání a získávání zkušeností v oboru formou stáží pro žáky a výměnných pobytů pedagogů. Kromě projektů, ve kterých figuruje jako předkladatel, je naše škola též partnerem v několika projektech, ve kterých využívá svých zkušeností z projektové činnosti. Naše škola disponuje rozsáhlými prostory pro studium, výuku či doplnění vzdělání, ale též pro sportovní a zájmové činnosti.

Recenze

5.0
★★★★★
★★★★★
2 Facebook recenzí
4.1
★★★★★
★★★★★
54 Google recenzí
4.5
★★★★★
★★★★★
1 Firmy.cz recenzí
00125423 ARES
DIČ CZ00125423
Vznik 0
Weby sstmost.cz
PaedDr. Karel Vokáč (Ředitel)
Ing. Čestmír Pastýřík (Zástupce ředitele)
  • střední škola, středoškolské studium, dálkové studium, studium strojírenství, studium elektrotechniky, studium stavebnictví, studium ekonomiky, studium výpočetní techniky, studium chovu koní, profesní kvalifikace, sportovní areál, bezpečnostně právní, mechanik