Detail firmy

ZŠ Most, Okružní

Naše škola byla slavnostně otevřena dne 1. září 1992. Ve školním roce 1992/1993 byla zahájena výuka v 1. - 5. ročníku. Postupně byly otvírány další třídy a od školního roku 1997/1998 se vyučovalo ve všech devíti ročnících. Od školního roku 1996/1997 probíhala na naší škole výuka podle vzdělávacího programu Základní škola, ve školním roce 2003/2004 byla nabídka rozšířena o vzdělávací program Základní škola s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů a v roce 2004/2005 o vzdělávací program Základní škola s rozšířenou výukou jazyků. Od školního roku 2006/2007 byla posílena výuka jazyků ve všech ročnících a anglický jazyk se vyučuje již od 1. tříd. Ve školním roce 2007/2008 byl do praxe uveden školní vzdělávací program Učení s prožitkem. Od založení školy byl jejím ředitelem Mgr. Jiří Šmejkal a po dobu pěti let funkci jeho zástupce vykonával Mgr. Vladimír Brůna. Ve školním roce 1998/1999 se novou zástupkyní ředitele školy stala Mgr. Danuše Pánková. Od školního roku 2000/2001 funkci zástupce ředitele školy vykonával Mgr. Petr Kratochvíl, který se po sloučení se 17. základní školou v roce 2005/2006 stal zástupcem ředitele školy pro II. stupeň. Funkci zástupce ředitele školy pro I. stupeň přebrala v tomto roce Mgr. Jana Kropáčková. V pololetí školního roku 2008/2009 odešel Mgr. Petr Kratochvíl na místo ředitele MŠ a ZŠ Braňany. Po odchodu pana ředitele Mgr. Jiřího Šmejkala do důchodu byla 1. srpna 2009 na místo ředitelky školy jmenována Mgr. Jana Kropáčková, zástupcem se stal Mgr. Petr Planička. Ve školním roce 2013/2014 se druhou zástupkyní stala Mgr. Michaela Šicová. V následujících letech se škola neustále modernizovala, což vedlo ke zkvalitnění výuky. Kvalitu výuky na naší škole potvrdila Česká školní inspekce, která provedla hloubkovou kontrolu ve dnech 21. - 24. září 2004 a 30. března - 3. dubna 2009. Postupně byly zřízeny odborné pracovny pro jednotlivé předměty, počítačová učebna, třídy pro školní družinu, skleník, školní dílna pro výuku praktických činností, učebna v přírodě a školní hřiště. V současné době se škola postupně vybavuje videorekordéry, DVD přehrávači, dataprojektory, interaktivními tabulemi a počítači.

Web: www.18zs.cz

Sociální sítě: www.facebook.com/Základní-škola-Most-Okružní-1235-příspěvková-organizace-1418179351551640/?fref=ts


Adresa

Kontakt

Další údaje

Okružní 1235 , 434 01
Most
Tel:
+420 910 190 280
Mobil:
+420 734 752 008
+420 734 751 111
+420 733 129 657
+420 734 752 008
Email:
sekretariat@18zs.cz
reditel@18zs.cz
zastupce@18zs.cz
jidelna@18zs.cz
IČ:
47326417 - ARES
Vznik:
1992

Kontaktní osoby

Mgr. Jana Kropáčková Ředitelka +420 734 751 111 reditel@18zs.cz
Mgr. Petr Planička zástupce ředitele +420 733 129 657 zastupce@18zs.cz

Mapa


Náhled webu - www.18zs.czObory


Klíčová slova

základní škola, školní družina, školní jídelna, testování žáků, školská rada, žákovský parlament, výchovný poradce, metodik prevence, sportovní akce školy, přípravná třída, školní vzdělávací program, projekty školy, zájmové kroužky, projekt Camenius, projekt Erasmus, rozšířená výuka přírodovědných předmětů, rozšířená výuka jazyků,

<< zpět na seznam nalezených firem