Detail firmy

Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace

Škola leží v panelákové sídlištní výstavbě nedaleko centra města Mostu. Je školou pavilónového typu. Tvoří ji šest samostatných budov a budova tělocvičny. Jednotlivé pavilóny jsou spojeny komunikací, krytou polykarbonátovým zastřešením. Výhodou školy je její rozsáhlý areál, který tvoří rekreační plochy se vzrostlou zelení a nově zrekonstruované hřiště s atletickou dráhou a řadou dalších sportovišť. Snaží se vychovávat žáky na základě zvolených vzdělávacích programů s akcentováním estetické a ekologické výchovy. Estetickými aktivitami tak už od první třídy navazujeme na spontánní projevy dětí předškolního věku, rozvíjíme u nich cit, fantazii, představivost, sociální chování. Usilují o to, aby výchovně vzdělávací proces na naší škole probíhal v příznivém klimatu, na bázi důvěry a dobrých mezilidských vztahů. Tak vytváří podmínky pro výchovu vzdělaného, kreativního, sebevědomého, přitom citově a esteticky vnímavého absolventa školy. Náš ŠVP je založen na Platónově myšlence: "Výchova by se měla uskutečňovat skrze umění". Navazuje na dlouholetý školní projekt výuky rozšířené hudební a výtvarné výchovy, kde vedle tříd s tímto zaměřením máme i třídy standardní. Jejich ŠVP chce čelit dnešní tendenci přílišného zdůrazňování pragmatizmu a logiky, a tak chce chránit žáka od jednostranného zatěžování levé mozkové hemisféry. Naopak, je soustředěn na hemisféru pravou, kde sídlí kreativita, cit, fantazie, představivost, tedy vlastnosti, bez nichž se člověk těžko obejde v různých rolích svého každodenního života. Je též založen na efektivním činnostním vyučování, které je podpořeno solidním materiálním zázemím.

Web: www.11zsmost.cz


Adresa

Kontakt

Další údaje

Obránců míru 2944, 434 01
Most
Tel:
+420 476 703 463
Fax:
+420 476 703 517
Mobil:
+420 730 599 747
Email:
server@11zsmost.cz
IČ:
00830984 - ARES
Vznik:
2000

Kontaktní osoby

Mgr. Svatopluk Matějka Ředitel +420 476 703 517 smatejka@11zsmost.cz

3D Mapa

MapaNáhled webu - www.11zsmost.czObory


Klíčová slova

zš, základní školy, základní školy s rozšířenou výukou hudební výchovy, základní školy s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, školní parlament, školní projekty, školní družina, školní jídelna, školní knihovna, pěvecké sbory, zájmové útvary, zájmové kroužky pro děti, kroužky pro děti, kroužek hry na kytaru, kroužek keramiky, kroužek počítačů, kroužek zdravého vaření, rybářský kroužek

<< zpět na seznam nalezených firem