JUDr. Jitka Růžičková - advokátní kancelář Praha

Naše advokátní kancelář poskytuje klientům komplexní právní služby se zaměřením na odvětví občanského, bytového, rodinného, pracovního, dědického, obchodního a správního práva. Provádíme zastupování v soudním a rozhodčím líčení.

66230837 ARES
DIČ CZ5862280325
Vznik 1993
Telefony 251 565 209
JUDr. Jitka Růžičková (advokát)
Iva Koudelková (asistentka)
  • obchodní právo, občanské právo, rodinné právo, pracovní právo, správní právo, právní služby, advokáti, advokát, smlouvy, vymáhání pohledávek, exekuční právo, správní řízení, pracovní právo, pracovní smlouvy, manažerské smlouvy, sepisování žalob, právní zastupování, právní konzultace, insolvenční řízení, kupní smlouvy, advokátní úschova, obchodní korporace, rozvody, vypořádání SJM