Gymnázium a Střední průmyslová škola, Duchcov

Gymnázium a Střední průmyslová škola v Duchcově nabízí žákům z okolí vzdělávání jak v technických tak i humanitních oborech. Na Gymnáziu je možnost vzdělávat se na Všeobecných osmiletých studiích a Všeobecných čtyřletých studiích. Střední průmyslová škola pak poskytuje ke studiu denní formou obory Technické lyceum, Mechanik strojů a zařízení, Geotechnika, Technická zařízení budov, Geodézie a katastr nemovitostí. Dále je zde možnost dálkového studia Geotechniky.

Ing. Vladimíra Holíková (zástupce školy)
Ing. Jana Poláková (Ředitelka)
  • gymnázium, střední průmyslová škola, čtyřleté gymnázium, osmileté gymnázium, průmyslová škola, střední škola, školská rada, výchovná poradkyně