Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, příspěvková organizace

Speciální škola rodinného charakteru s individuálním přístupem pro děti s tělesným postižením a se zdravotním či jiným znevýhodněním. V každé třídě je vzděláváno 6 až 13 žáků. Celková maximální kapacita školy je 180 žáků. Poskytujeme: 1) Předškolní vzdělávání (MŠ) 2) Základní vzdělávání 3) Speciálněpedagogické poradenství. Dále nabízíme: školního logopedického asistenta pro individuální práci s žáky; školního etopeda a psychologa, EEG Biofeedback; školní družinu pro žáky prvního stupně; volnočasové aktivity pravidelné školy v přírodě, zahraniční ozdravné pobyty, školní výlety a exkurze. Den otevřených dveří: sobota 4.6.2016.

46749799 ARES
Vznik 2005
Telefony 485 110 677
Mobily 601 568 357
  • základní škola, základní škola pro děti s postižením, mateřská škola, mateřská škola pro děti s tělesným postižením, škola s bezbariérovým přístupem, bezbariérový přístup, vzdělání s handicapem, škola pro autisty, škola pro tělesně postižené, škola pro zdravotně postižené, praktická škola, pomocná škola, škola s rehabilitací, speciální pedagogické centrum, školní družina, speciální škola, školní logopedický asistent, školní psycholog