Energo Průmyslové Stavby s.r.o.

Jsme společností podnikající v oblasti výstavby, rekonstrukcí a oprav inženýrských sítí, kotelen a tepláren se zaměřením na plynofikace, rozvody tepla, výrobu a montáž kompaktních předávacích stanic a montáže technických zařízení budov bytové, občanské a průmyslové výstavby. Na základě získané koncese zajišťuje výrobu a rozvod tepla ze zdrojů nad 50kW.

25445464 ARES
DIČ CZ25445464
Vznik 2002
Telefony 416 732 036
Miroslav Pazderka (jednatel)
Ladislav Polka (jednatel)
Štefan Warenits (jednatel)
  • projektová činnost, inženýrská činnost, rekonstrukce energetických zdrojů, ekologizace, modernizace energetických zdrojů, tepelné sítě, ústřední topení, ÚT, dodávka ÚT, montáž ÚT, zdravotechnika. rozvody plynu, předizolované potrubní systémy, dálkové vytápění, průmyslové stavby, inženýrské stavby, občanská vybavenost, výroba tepelné energie, rozvod tepelné energie