ZŠ JANA AMOSE KOMENSKÉHO

Základní škola J. A. Komenského představuje komplex školských zařízení, který vznikl sloučením dvou typů vzdělávacích subjektů - plně organizované ZŠ J. A. Komenského ( I. a II. stupeň ZŠ), a trojtřídní MŠ Mládeže.

Ing. Koubková Ivana (ředitelka)
  • zš, základní škola, školy, školní družina, jídelna, kroužky, florbal, keramika, hip hop, moderní tance, aerobik, mš, mateřská škola, mateřské školy, školky, zš a mš, fakultní škola, kroužky,