Masarykova základní škola Lubenec

Naše škola zajišťuje ve školním roce 2014/2015 výuku pro 158 žáků, 15 pedagogů, 5 vychovatelek školní družiny a 4 asistentky pedagoga. Nabízíme žákům povinně volitelné předměty. Ve škole máme žáky se specifickými poruchami učení, žáky s vadami řeči, žáky sluchově postižené a žáky s tělesným postižením. Tito žáci zvládají učební látku pomocí individuálního vzdělávacího plánu, kromě pedagogů jim při výuce pomáhají též asistentky pedagoga. I o nadané žáky je v naší škole postaráno. Mají možnost projevit talent při plnění individuálních úkolů. Rozvoj zájmů podporuje i nadále nabídka zájmových kroužků.

49123718 ARES
Vznik 1931
Ing. Mgr. Romana Klimentová (ředitelka)
  • Masarykova základní škola Lubenec, základní škola Lubenec, informace o škole Lubenec, informace pro rodiče, třídy, rozvrhy, poradenství, nabídka kroužků, školní jídelna, školská rada, pracovníci školy, školní družina, kurzy pro veřejnost