Základní škola U Lesa Nový Bor, Boženy Němcové 539, okres Česká Lípa, příspěvková organizace

Provozujeme základní školu pro 670 žáků. Škola má dvě tělocvičny, družinu, jídelnu a také knihovnu. Naše škola má celkem 35 učeben, kmenových a odborných, z nichž 27 je vybaveno dataprojektorem a interaktivní tabulí, pro možnost moderní výuky. V učebnách je možnost internetového připojení.

46750461 ARES
DIČ CZ46750461
Vznik 1928
Mgr. Ivana Kolčová (ředitelka)
  • základní škola, ZŠ U Lesa, rozšířená výuka jazyků, sportovní třídy, školní jídelna, ubytovna, sportovní soustředění, sportovní areál, sportovní areál s ubytováním, interaktivní tabule, vybavený areál, školní družina, kontakty zš u lesa, keramická dílna, jazyková učebna II.stupně, školní dílny, cvičná kuchyňka, ateliér pro výtvarnou výchovu, třídy se sportovním oddělením, Bakaláři