ZŠ Stružnice - Jezvé

Malá malotřídní škola rodinného typu, klidné prostředí. Vzdělávají se zde žáci od 1. do 5. třídy. Výuka cizího jazyka od 1. ročníku. Žáci mají možnost navštěvovat bezplatně v odpoledních hodinách několik kroužků – taneční, keramiku, flétnu, fotografický, počítače, firmička, náprava řeči. Žáci se v 1. – 5. ročníku vyučují podle Školního vzdělávacího programu „Škola pro všechny a pro každého“. Učivo v jednotlivých ročnících je rozvrženo tak, aby žáci na konci třetí a páté třídy zvládali učivo na všech školách stejně.

70982660 ARES
Vznik 2004
Telefony 487 861 335
Mobily 731 526 909
Mgr. Kolstrunková Lenka (ředitel)
  • základní školy, ZŠ, povinná školní docházka, zájmové kroužky,projekt finanční gramotnosti, fotografický kroužek, hra na flétnu, taneční kroužek, keramický kroužek, počítačový kroužek, logopedický kroužek, využívání moderních technologií, interaktivní tabule v každé třídě, rodinné prostředí, speciální pedagog, názorná výuka, humanitární projekty, vlastní firmička na výrobu svačinek, víkendové akce, akce pro rodiče s dětmi, notebooky pro výuku, čtečky k výuce, tablety k výuce, zdravé zoubky,