Horizont - centrum služeb pro seniory, středisko Diakonie a misie Církve československé husitské

V centru služeb pro seniory poskytujeme sociální péči, služby a pomoc především seniorům, ale i dalším dospělým občanům, kteří potřebují naši pomoc. Pro seniory provozujeme tyto sociální služby: pečovatelská služba, denní stacionář a bydlení pro seniory.

73632813 ARES
Vznik 2003
Telefony 233 101 421
Mobily 608 237 198
Sociální sítě facebook.com
  • Horizont, služby pro seniory, služba pro seniory, centrum služeb pro seniory, denní stacionář, pečovatelská služba, penzion, neziskové organizace, sociální péče, služby seniorům, pomoc seniorům, poskytovatel sociální péče, pečovatelské služby, aktivity pro seniory, dobrovolnictví, sbírka pro diakonii, zapůjčení kompenzačních pomůcek, sociální služba, sociální služby, aktivizační činnosti, praxe, stáže, terénní pečovatelská služba, fakultativní služby, doprava autem, akutní pochůzky, doprovody na úřady, doprovody k lékařům, pomoc při sebeobsluze, poskytnutí stravy, pomoc při sebeobsluze, dovoz obědů, pomoc při udržování domácnosti
  • Jsme nestátní nezisková organizace (církevní právnická osoba), jejímž posláním je poskytovat sociální péči, služby a pomoc především seniorům. Kromě seniorů poskytujeme péči i dalším dospělým občanům, kteří potřebují pomoc v různých důležitých oblastech života, přičemž však nepotřebují nepřetržitou zdravotnickou pomoc a péči.

    V naší organizaci usilujeme o zamezování sociálního vyloučení seniorů a snažíme se jim poskytnout vyhovující životní prostředí a přiměřené sociální kontakty. Našich cílů dosahujeme pomocí pečovatelské služby a denního stacionáře. Tyto sociální služby umožňují udržet klienty v jejich domácím prostředí a vztazích. Kromě pečovatelské služby a denního stacionáře provozujeme i trvalé ubytování v penzionu.