Horizont - centrum služeb pro seniory, středisko Diakonie a misie Církve československé husitské

V našem centru služeb pro seniory poskytujeme sociální péči, služby a pomoc seniorům, kteří potřebují pomoc v různých oblastech života, ale jejichž stav nevyžaduje nepřetržitou zdravotnickou péči. Nabízíme tyto sociální služby: pečovatelská služba, denní stacionář a domov důchodců.

73632813 ARES
Vznik 2003
Sociální sítě facebook.com
  • Horizont, služby pro seniory, služba pro seniory, centrum služeb pro seniory, centrum pro seniory, denní stacionář, pečovatelská služba, penzion, neziskové organizace, sociální péče, služby seniorům, pomoc seniorům, poskytovatel sociální péče, pečovatelské služby, aktivity pro seniory, dobrovolnictví, sbírka pro diakonii, zapůjčení kompenzačních pomůcek, sociální služba, sociální služby, aktivizační činnosti, praxe, stáže, terénní pečovatelská služba, fakultativní služby, doprava autem, akutní pochůzky, doprovody na úřady, doprovody k lékařům, pomoc při sebeobsluze, poskytnutí stravy, pomoc při sebeobsluze, dovoz obědů, pomoc při udržování domácnosti, domov důchodců, domov pro seniory, penzion pro seniory
  • Jsme nestátní nezisková organizace (církevní právnická osoba). Naším posláním je poskytovat sociální péči, služby a pomoc zejména seniorům. Kromě seniorů poskytujeme péči i dalším dospělým občanům, kteří potřebují pomoc.

    V Horizontu usilujeme o zamezování sociálního vyloučení seniorů a snažíme se jim poskytnout vyhovující životní prostředí a přiměřené sociální kontakty.

    Našich cílů dosahujeme pomocí pečovatelské služby a denního stacionáře. Tyto sociální služby umožňují udržet klienty v jejich domácím prostředí.

    Dále provozujeme penzion pro seniory.