Římskokatolická farnost u kostela sv. Václava Praha - Smíchov

4.7
★★★★★
★★★★★
(546)
náměstí 14. října 642/17, 150 00 Praha 5 - Smíchov Bezdlužná

Původní farní kostel sv. Filipa a Jakuba stál na dnešním Arbesově náměstí. První historická zpráva o kostelíku sv. Jakuba něm pochází z r. 1333, kdy při něm již byla fara. Ta však zanikla v husitských válkách a poté náležel kostelík i s osadou pod správu faráře u sv. Mikuláše na Malé Straně. Patronát náležel původně klášteru sv. Jiří na Pražském hradě. V pozdějších letech však klášter svého práva pozbyl a r. 1596 přešel patronát na malostranské měšťany. R. 1702 byla duchovní správa kostela svěřena jezuitům, kteří ji vykonávali až do r. 1749. Toho roku byla na Smíchově znovu zřízena fara, pod níž spadaly obce Smíchov, Zlíchov, Radlice, Hlubočepy a Červený mlýn. Prvním farářem byl jmenován Tadeáš Krejsa. V tu dobu byl též kostelík přestavěn a upraven: na jižní straně byla přistavěna věž, na kterou byly zavěšeny 3 větší a jeden malý zvon. Ve stejné době byl umístěn na hlavní oltář obraz sv. Filipa a Jakuba, čímž se změnil i název kostela. Kostelík byl obehnán zdí, která ohraničovala prostor pro hřbitov, na hřbitově byla kostnice. Bohoslužby se ve farním kostele konaly střídavě v jazyce českém a německém, ale později jazyk německý ustupoval, takže německé kázání bylo již jen o pouti sv. Filipa a Jakuba a i to po r. 1870 přestalo. Roku 1875 obdržel Zlíchov svého vlastního faráře, čímž farní kostel ztratil filiálku. K nové faře byly přifařeny i Hlubočepy, takže farnost smíchovská obsahovala jen město Smíchov a ves Radlice. I když se tím rozloha farnosti značně zmenšila, kapacita původního kostelíka již nedostačovala.

Recenze

4.7
★★★★★
★★★★★
546 Google recenzí
41191692 ARES
Vznik 1994
Telefony 257 317 652
ThMgr. Jerzy Gapski (farář)
  • bohoslužby, duchovní setkání, náboženství, bohoslužba, farní zpravodaj, modlitba, sbor ignis, pastorační rada, farní knihovna, farnost Smíchov