Soukromá střední zdravotnická škola Mělník, o.p.s.

Soukromá střední zdravotnická škola Mělník, o.p.s. je jedinou zdravotnickou školou v Mělníku a širokém okolí. Vzdělávání v oboru Zdravotnický asistent (dříve „sestra“) je zde realizováno podle stejných učebních dokumentů, jako na ostatních školách stejného typu zřízených jednotlivými kraji. Velkou zvláštností je, že se zde neplatí (a nikdy neplatilo) tzv. školné. Podle vyjádření rodičů je tato škola dokonce levnější než některé krajské školy. Důležitý je především opravdový zájem o zvolený obor, a to se během studia pozná. Vzhledem k tomu, že se jedná o netechnický obor, vyučují se zde některé „technické předměty“ (fyzika, chemie, výpočetní technika) pouze dva roky a ani matematika již ve čtvrtém ročníku není. Naopak důležité jsou předměty jako ošetřovatelství, psychologie a praktické vyučování, které zabírá téměř polovinu výuky ve třetím a čtvrtém ročníku. Dle vyjádření České školní inspekce je na této škole velmi příznivé klima pro studium. Vysoké uplatnění našich absolventů v praxi je ukazatel, který nám říká, že nasazenou laťku držíme ve správné výšce.

25767020 ARES
Vznik 1999
Mgr. Ilona Jiřičková (ředitelka)
  • zdravotnická škola, soukromá zdravotnická škola, střední škola, obor zdravotní asistent, zdrávka Mělník, čtyřleté denní studium, maturitní zkouška z ošetřovatelství, psychologie, praktické vyučování, studium, zdravotnický asistent, praktická sestra, soukromá střední, zdravotní škola, střední zdravotnická, čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou, asociace samaritánů ČR, ASČR, soutěž v první pomoci, záchranářská akce, ošetřovatelská péče, praxe v nemocnici, školení první pomoci pro veřejnost