Základní škola Praha-Kolovraty

Škola poskytuje vzdělání od prvního do pátého ročníku. Jedná se o školu s úplným prvním stupněm. Vyučuje se podle školního vzdělávacího programu KOPR, zaměřeného na komunikaci a prevenci. Program zahrnuje prvky zdravé školy a prevence rizikového chování. Škola realizuje dlouhodobý preventivní program, zaměřený na zdravé klima ve škole mezi dětmi i učiteli, prevenci rizikového chování, zdraví dětí a první pomoc.

70926921 ARES
Vznik 2003
Mgr. Neklapilová Vladimíra (ředitelka)
  • základní škola Kolovraty, základní škola Praha 10