Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Praha 1, Křížovnická 7

Historie školy sahá až do roku 1945, kdy bylo výnosem Ministerstva školství a osvěty na Státní konzervatoři v Praze zřízeno taneční oddělení. Tím byl položen základ přípravy profesionálních tanečních umělců, nezbytný pro další vývoj tanečního umění v poválečném Československu. Taneční oddělení soustřeďovalo od počátku kolem sebe výrazné osobnosti tanečního umění. Velkou zásluhu na jeho vzniku měl přední taneční publicista, kritik a libretista Prof. Jan Reimoser (Jan Rey), který se současně stal jeho prvním vedoucím.

70837775 ARES
Vznik 1945
Mobily 724 006 850
Mgr. Jaroslav Slavický (ředitel)
Anna Kupková Bártlová (sekretariát)
  • taneční konzervatoř Praha, taneční konzervatoř, konzervatoř, umělecká škola, klasický tanec, moderní tanec, Bohemia balet, Společnost tance z.s., aktuality taneční konzervatoře, kontakty konzervatoře, úspěchy konzervatoře, mimoškolní umělecká činnost, taneční představení, přihláška ke studiu, přijímací řízení