Základní škola a Mateřská škola Brandýsek - ZŠ a MŠ Kladno

Škola v Brandýsku je úplnou základní školou, která poskytuje základní vzdělání. Ke škole náleží jídelna, družina, školní hřiště, počítačová učebna a učebny s interaktivní tabulí. Pokračujeme v tradiční preferenci sportovních aktivit, žáci se zúčastňují většiny sportovních soutěží v kopané, futsalu, florbalu, košíkové a lehké atletice. Také se každý rok s úspěchy zúčastňují recitační, matematické a výtvarné soutěže. Velkou tradici má ve škole pořádání výletů, exkurzí a škol v přírodě.

Mgr. Martina Čermáková (ředitelka)
Mgr. Jitka Kučerová (zástupce ředitele)
ZŠ a MŠ Brandýsek (školní jídelna)
  • škola Brandýsek, školka Brandýsek, základní škola, mateřská škola, školní jídelna, školní družina, angličtina hrou, kroužky, dramatický, taneční, výtvarný, basketbalový, futsalovo - floorbalový kroužek, ruční práce,