ZEMNÍ A BOURACÍ PRÁCE-KUKI PETR

Zemní, výkopové a bourací práce.

04293312 ARES
Vznik 0
Telefony 603 700 796
  • zemní práce, výkopové práce, bourací práce, výkopy základů a základových pásů, výkopy pro bazény,výkopy a hloubení rýh pro inženýrské sítě (vodovod, plynovod, kanalizace),terénní úpravy rovinných i svažitých terénů, zahrnovací práce, nakládání a přemísťování zeminy a jiných materiálů, nakládka a odvoz sněhových návějí a bariér, zimní údržba komunikací, výstavba zpevněných ploch a komunikací, demolice objektů, odvoz a úklid demoličního odpadu, úprava lesních cest, údržba lesních cest