Detail firmy

Základní škola a Mateřská škola, Praha 8, Za Invalidovnou 1

Práce škol spočívá na úzké spolupráci mezi školou a rodiči, na vzájemné důvěře mezi všemi účastníky - dětmi, rodiči, učiteli a na zajištění všestranného individuálního přístupu ke všem dětem podle jejich aktuální potřeby. Vedle standardních aktivit daných vzdělávacími programy, nabízí škola různorodé činnosti pro posílení znalostí a dovedností dětí a to v rámci výuky i pobytu v předškolních zařízeních i ve školní družině. Škola má minimální preventivní program pro oblast prevence sociálně patologických jevů.

Web: www.zs-mszainvalidovnou.cz


Adresa

Kontakt

Další údaje

Certifikát

Ověřeno
Za invalidovnou 628/1, 186 00
Praha 8 - Karlín
Tel:
+420 284 826 799
+420 284 824 210
Fax:
+420 284 817 130
Mobil:
+420 607 050 792
+420 608 831 406
Email:
sps.za_invalidovnou@zris.mepnet.cz
IČ:
70102431 - ARES
Vznik:
2001

Kontaktní osoby

Mgr. Vladimíra Šavrdová ředitelka školy

Mapa


Obory


Klíčová slova

základní škola, mateřská škola, praktická škola, škola pro žáky s lehkým mentálním postižením, škola individuálních možností, škola pro žáky ze sociálně znevýhodněného rodinného prostředí, děti s vývojovými poruchami učení, přípravná třída, školní družina, zájmové kroužky, plavecký výcvik, zápis do ZŠ, školská rada, logopedická péče, individuální přístup, speciální vzdělávací potřeby, přístup

<< zpět na seznam nalezených firem