Mateřská škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 398, příspěvková organizace

Mateřská škola vychází ve svém zaměření z vnějšího prostředí, ve kterém se nachází, ze schopností pedagogických pracovníků, individuálního zaměření dítěte, spolupráce s rodiči, spolupráce s partnery, tradic a přirozeného plynutí času.

Adriana Miškovská (ředitelka)
  • mš, mateřská škola, školka, předškolní výchova, předškolní vzdělávání, environmentální výchova, logopedická péče, kroužek německého jazyka, kroužek flétničky, kroužek zdravotního cvičení, kroužek grafomotoriky,