Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, Tyršova 710, příspěvková organizace

Speciální základní škola pro 84 žáků s družinou. Vzděláváme žáky s těžší formou mentálního postižení, autismem, poruchami pohybového aparátu, smyslovými a kombinovanými vadami. Specializujeme se na rozvoj sebeobsluhy, smyslového vnímání, procvičování hrubé i jemné motoriky a pohybového aparátu.

65082478 ARES
Vznik 1996
Telefony 412 386 261
Mgr. Monika Kadlecová (ředitelka školy)
  • speciální základní škola, mentálně postižení žáci, školní družina, zájmové kroužky, děti s nerovnoměrně vyzrálou CNS, děti s neurotickými poruchami, autismus, poruchy pohybového aparátu,praktická škola jednoletá, praktická škola dvouletá, projekty, přijímací řízení, závěreční zkoušky, kritéria přijímacího řízení, individuální vzdělávání, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, žáci s mentálním postižením, žáci se smyslovým, tělesným a vícečetným postižením