Mgr. Jana Galková - notářka

Zajišťuji notářské služby - založení s.r.o., a.s., družstev a jejich změny, osvědčení valných hromad, členských schůzí a shromáždění SVJ, převody nemovitostí-darovací, kupní a manželské smlouvy, závěti, vydědění, úschovy peněz a listin.