6. Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374

Škola má vedle tříd běžné základní školy třídy nebo skupiny s rozšířenou výukou cizích jazyků. Tyto třídy nabízí naše škola jako jediná v Kolíně a okolí. Naše škola v nich má dlouholetou tradici – do sítě škol s rozšířenou výukou jazyků byla zařazena už ve školním roce 1992-93. Žáci prvního a druhého stupně se učí podle školního vzdělávacího programu „ŠKOLA PRO EVROPU“. Děti v něm začínají angličtinu již v 1.třídě a od 6.třídy si z nabídky volí druhý cizí jazyk, který se učí intenzivně až do 9.třídy v rozsahu 3 hodin týdně. V současné době se na naší škole vyučuje: angličtina, němčina, francouzština a ruština. Ve třídách s Rvj je výuka rozšířená, ale přesto přizpůsobená tempu žáka konkrétní třídy. Žáci nejsou přetěžováni ani navýšením počtu hodin. Mají stejný počet povinných hodin týdně jako ostatní třídy. Ve třídách bez rozšířené výuky nabízíme jako druhý vyučovací jazyk němčinu – 2 hodiny týdně od 7. ročníku. Je uplatňován individuální přístup k žákům, vhodné tempo přizpůsobené schopnostem dětí a práce v menším kolektivu. Angličtinu hrou vyučují naši kvalifikovaní učitelé Aj i děti v okolních mateřských školkách (v ulici Štítného a v ul. Chelčického). Odloučené pracoviště – ZŠ v Sendražicích – má žáky v 1.-5. ročníku. Třídní kolektivy jsou tu menší a klidná, rodinná atmosféra této školičky do ní přivedla i mnoho dětí z Kolína a okolí. Stravování zde pro děti zajišťuje školní jídelna vedlejší mateřské školy se kterou škola hodně spolupracuje. Školní družina je pro děti otevřena od pondělí do pátku již od 6.30 do 17.00. Školní jídelna vaří podle zásad zdravé výživy a několikrát týdně si mohou děti zvolit podle své chuti ze dvou jídel. Jídlo je zde chutné – svědčí o tom velký počet cizích strávníků, kteří si zde denně kupují obědy.

46390413 ARES
Vznik 1899
Telefony 321 720 909
Mobily 603 858 515
Mgr. Lukáš Kačer (ředitel)
  • 6ZŠ Kolín, základní škola, ZŠ Sendražice, výuka cizích jazyků, školní jídelna, školní družina, objednávání objedů 6ZŠ Kolín, kontakt 6ZŠ Kolín