Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka

Kapacita školy je 1100 žáků. Vyučujeme hudební, výtvarné, taneční a literárně-dramatické obory. Historie naší školy se začala psát v roce 1947. V průběhu existence školy plynule přibývali další žáci a z počátečních 20 se počet vyučovaných žáků navýšil na dnešních 1100. Působení bylo rozšířeno o pobočku v Milovicích a v Kostomlatech nad Labem. Výuka probíhá v celkem 19 učebnách, z toho 2 odborné pracovny výtvarného oboru, 1 taneční sál. Škola disponuje vlastním koncertním sálem a Galerií ve sklepě, kde svá díla vystavují žáci výtvarného oboru. Další 2 učebny jsou k dispozici na pobočce v Kostomlatech nad Labem, kde působíme v prostorách ZŠ. Od září 2015 vyučujeme v samostatných prostorech v Milovicích, kde jsou pro naše potřeby upraveny 3 třídy hudebního oboru, 1 taneční sál a učebna výtvarného oboru.

67673457 ARES
DIČ CZ67673457
Vznik 1998
E-maily info@zuslysa.cz
Telefony 321 021 891
Sociální sítě facebook.com
Mgr. Vlasta Blažková (ředitelka)
  • umělecké vzdělání, hudební obor, výtvarný obor, taneční obor, literárně-dramatický obor, talentové zkoušky, talentová škola, umělecká škola, základní umělecká škola, studio Šikulka, hudební soubory, Quattuor Artes, ZUŠ Milovice, ZUŠ Kostomlaty nad Labem, ZUŠ Lysá nad Labem