Základní umělecká škola, Poděbrady, Školní 556

Hudební škola byla založena v roce 1953. V dnešní době má již škola cca 600 žáků a 30 učitelů. Současná ZUŠ sídlí v nově vybudované půdní vestavbě budovy ZŠ TGM, ulice Školní 556, ve třetím poschodí. Poskytuje odborné vzdělání v hudebním, tanečním, výtvarném a literárně dramatickém oboru. Hlavním úkolem je především výchova budoucích amatérských umělců, ale zároveň příprava výrazně talentovaných studentů pro další studium na školách uměleckého či pedagogického zaměření. Pedagogicko- umělecká práce školy byla oceněna MŠMT ČR v roce 1993 bronzovou medailí Jana Amose Komenského.

Mgr. Hana Janiššová (ředitelka)
  • základní umělecká škola, ZUŠ, hudební obor, taneční obor, výtvarný obor, literárně dramatický obor, klavír, zobcová flétna, bicí nástroje, sólový zpěv, populární zpěv, sborový zpěv, saxofon, housle, příčná flétna, dětská akademie, studijní obory ZUŠ, přihláška ZUŠ, fotogalerie ZUŠ, kontakty ZUŠ, talentové zkoušky ZUŠ, soutěže a ocenění