Ing. Libor Zima - odhady nemovitostí

Jsem soudní znalec v oboru oceňování nemovitostí a v oboru oceňování podniků. Odhady nemovitostí a oceňování podniků provádím podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Mezi moje další služby patří stanovení nájemného.

64796663 ARES
Vznik 1996
Mobily 602 205 626
Ing. Libor Zima (majitel)
  • Ing. Libor Zima, soudní znalec, znalecké posudky, odhadce, certifikovaný odhadce majetku, odhady nemovitosti, oceňování nemovitostí, oceňování podniků, poradenství pro oceňování nemovitostí a podniků, stanovení ceny obvyklého nájemného, stanovení nájemného
  • V oboru oceňování nemovitostí mám 25 let praxe a v oboru oceňování podniků 15 let praxe.

    Provádím oceňování těchto nemovitostí: pozemky, byty, nebytové prostory, rodinné domy, bytové domy, administrativní budovy, výrobní budovy a haly, průmyslové areály, rekreační chalupy a chaty, garáže, rozestavěné stavby, trvalé porosty a věcná břemena

    V oblasti oceňování podniků nabízím ocenění všech typů obchodních společností, družstev, firem fyzických osob, obchodních a akciových podílů, částí podniků a jednotlivých druhů majetků podniků.