Miroslav Kolář, Ing. - oceňování nemovitostí

Zaměřujeme se na oceňování nemovitostí, věcí movitých a motorových vozidel podle zákona č. 151/97 Sb. (úřední oceňování). Jsme specialisté na tržní oceňování majetku (obvyklé ceny) pro potřeby OR, úvěrového řízení, dělení SJM. Stanovujeme obvyklé ceny pro dědické řízení.

49502832 ARES
DIČ CZ5705200006
Vznik 1995
Telefony 323 601 355
  • soudní znalec v oboru nemovitosti, soudní znalec věci movité, soudní znalec motorová vozidla, soudní znalec strojírenství, Ing. Miroslav Kolář, vypracování znaleckého posudku, znalecký posudek nemovitosti, oceňování nemovitostí, oceňování nemovitostí dle cenových předpisů, tržní oceňování nemovitostí, oceňování motorových vozidel, oceňování věcí movitých, soudní znalec, odhadce, odhad nemovitosti, odhad movitých věcí