Základní škola Mukařov

Základní škola Mukařov s 560 žáky je úplná škola s 9 ročníky. Je umístěna v klidném prostředí téměř uprostřed obce. K základní škole patří i moderní prostorná jídelna.

PaedDr. Jana Novotná (ředitelka)
  • základní škola, ZŠ, Mukařov, školní družina, školní jídelna, jídelníček, zápis do ZŠ, zájmové kroužky, hřiště s umělým povrchem, mimoškolní činnost, judo, Taekwondo, dramatický kroužek, keramika, AJ, gymnastika, Den školy, Den s Andersenem, stravování cizích strávníků, výdej obědů