Brandýský Matýsek z.s.

Provozujeme rodinné centrum pro děti a budoucí rodiče a mateřskou školu Brandýský Matýsek. Zaměřujeme se na kroužky a mimoškolní aktivity. Pro děti je volně přístupná herna. Především pro děti předškolního a mladšího školního věku.

Ing. Iva Filípková (vedoucí centra a finanční manažer)
Mgr. Eva Nejedlá (koordinárka vzdělávání)
Jana Pilařová (koordinátorka služeb péče o děti)
Iva Novotná (koordinátorka služeb péče o děti)
  • rodinné centrum, mateřské centrum, centrum pro rodiny s dětmi, centrum pro budoucí rodiče, přednášky, vzdělávací činnost, výuková činnost, mateřská škola, dětské kluby, dětské skupiny, hlídání dětí, zájmové kroužky, matýskův dětský klub, dětské oslavy, příměstské tábory, předporodní kurz, akce pro rodiny, družina, školní klub, mikrojesle, jesle, doprovody na kroužky, pobytové tábory, převody dětí na aktivity, herna pro rodiče a děti