Doprava, přeprava nebezpečných nákladů, ADR - Nymburk