Doprava, přeprava nebezpečných nákladů, ADR - Praha 3