Energetika - Praha 7

1 - 10 firem z 10 nalezených

ELEKTRO-SERVIS mont s.r.o.

Praha 7 - Holešovice, Argentinská 772/3 kontakt +420 220 805 895

Firma poskytující komplexní činnost v oblasti silnoproudé elektrotechniky. Zajišťuje projektovou, montážní, poradenskou a revizní činnost do i nad 1000V třídy A i B v oboru elektro, hromosvody. Zajišťuje a provádí zkoušky z vyhl.50/78 sb.

web www.elektro-servismont.cz

Český svaz zaměstnavatelů v energetice

Praha 7-Holešovice, Partyzánská 1/7 kontakt +420 266 753 581, (1 pobočka)

Český svaz zaměstnavatelů v energetice je dobrovolnou, nezávislou a otevřenou zájmovou organizací sdružující zaměstnavatele v oblasti výroby a rozvodu elektrické energie a tepla a souvisejících oborech, jakož i jiné právnické osoby podnikající v odvětví energetiky, a odborné školy zaměřené na energetiku. Hlavním cílem činnosti Svazu je přispívat k dobrému jménu české energetiky, chránit je, jakož i chránit zájmy a dobré jméno Svazu a jeho členů, zastupovat, prosazovat a obhajovat společné…

web www.csze.cz

Český svaz zaměstnavatelů v energetice - vydavatelství

Praha 7-Holešovice, Ortenovo náměstí 1571/15a kontakt +420 602 513 006, (1 pobočka)

Vydáváme odborný měsíčník pro, teplárenství, elektrárenství a užití energie, který jako periodikum vychází nepřetržitě již od roku 1951. Obsahem jsou informace z oblasti ekologie, ekonomiky, energetické politiky a legislativy, výroby a rozvodu elektřiny a tepla, energetického strojírenství a z praxe ve vztahu k elektroenergetice a k teplárenství.

web www.casopisenergetika.cz

Teplárenské sdružení České republiky (pobočka Praha 7)

Praha 7, Partyzánská 1/7 kontakt , (1 pobočka)

Provozujeme zájmové sdružení podnikatelů v teplárenství, podporující rozvoj dálkového vytápění a zásobování teplem a chladem, kombinovanou výrobu elektřiny, tepla a úspory energie. Spolupracuje se státními orgány na tvorbě energetické a ekologické legislativy.

web www.tscr.cz

Energotrans, a.s.

Praha 7-Holešovice, Partyzánská 1/7 kontakt +420 266 753 231

Vyrábíme a zajišťujeme rozvod tepelné energie, elektřiny a tepla.

web www.energotrans.com

Pražská teplárenská a.s.

Praha 7-Holešovice, Partyzánská 1/7 kontakt +420 266 751 111

Zajišťujeme kombinovanou výrobu tepelné a elektrické energie a prodáváme vedlejší produkty výroby tepla - popílek, strusku a energosádrovec.

web www.ptas.cz

EWatt Dolní Štěpanice s.r.o.

Praha 7-Holešovice, V závětří 1478/6 kontakt +420 281 080 451

Provozujeme vodní a solární elektrárny.

zobrazit detail

Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů

Praha 7 - Holešovice, Argentinská 286/38 kontakt +420 244 467 062

Občanské sdružení zabývající se obhajobou oprávněných zájmů podnikatelů ve využívání obnovitelných zdrojů energie.

web www.spvez.cz

PLECITÝ Martin

Praha 7 -Holešovice, Bubenská 1477/1 kontakt +420 221 225 137

Děláme výrobu a projektování a montáž topných a chladicích systémů a dále i energetické audity a máme nabídku průkazů energetické náročnosti budov.

web www.alfatherm.info

Energetický regulační úřad

Praha 7 - Holešovice, Partyzánská 1/7 kontakt +420 255 715 555, (2 pobočky)

Ochrana zájmů spotřebitelů, podpora hospodářské soutěže v energetických odvětvích. Úřad působí v oblasti regulace cen a šetření soutěžních podmínek, podpory využívání obnovitelných i druhotných zdrojů energie.

web www.eru.cz