Odstraňování, likvidace odpadů – Chomutov

Odstraňování odpadů je způsob nakládání s odpady, který se používá tehdy, když není možné nebo výhodné odpady využít. V praxi se jedná např. o trvalé uložení odpadu na skládkách. Přehled firem zabývajících se odstraňováním odpadů v lokalitě Chomutov.

1–10 firem z 14 nalezených Filtry

1WEKUS spol. s.r.o.

Zabývají se zemědělskou činností. Vyrábí elektrickou energii v bioplynové stanici a zároveň vyrobenou tepelnou energii využívají při zpracovávání odpadů. Díky zemědělské činnosti v rostlinné výrobě mají zajištěny vlastní vstupní materiály do bioplynové stanice.

2Ekonvert s.r.o.

4.0
★★★★★
★★★★★
(1)
Beethovenova 1269/68, Chomutov
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Nabízíme poradenství v podnikové ekologii či konzultační činnost v oblasti životního prostředí, nakládání s odpady, recyklace a likvidace. Zajišťujeme nákladní a kontejnerovou přepravu, výkup, úpravu a prodej druhotných surovin, průmyslový úklid, likvidace a čištění technologických celků, sanace…

3Služby města Vejprty

Předmětem činnosti je především zajišťování veřejně prospěšných služeb pro město. Jedná se například o opravy a údržbu komunikací a dopravního značení, zabezpečení zimní údržby komunikací, úklid veřejných prostranství, opravy dětských hřišť, údržbu veřejné zeleně nebo provozování veřejného…

4Krušnohorské služby a.s.

Nový Březenec 704, Jirkov-Březenec
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Sběr a svoz komunálního, kapalného i separovaného odpadu. Dále elektroodpad a odpad z domácností. Výroba alternativního paliva z použitých pneumatik, recyklace dřeva a stavebního odpadu, likvidace autovraků. Údržba mobiliáře, zeleně i osvětlení.

5EKOSELECT a.s.1 pobočka

4.1
★★★★★
★★★★★
(26)
Na Moráni 1336, Chomutov
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Nabídka služeb v oblasti separovaného sběru pro obce a podniky. Navrhují nejvhodnější systém separovaného sběru a zajišťují využití jednotlivých komodit. Vedou evidenci vytříděného odpadu. Dále zajišťují pronájem kontejnerů s přistavením na určené místo.

6Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace

Technické služby města Chomutova je organizace, jejímž zřizovatelem je statutární město Chomutov. Účel k němuž byla organizace zřízena spočívá v uspokojování potřeb osob nacházejících se na území města Chomutova, v zajišťování péče o Městem svěřený majetek. Technické služby města Chomutova mají…

7RD-STAVBY.com, s.r.o.

5.0
★★★★★
★★★★★
(1)
nám. Gen. Svobody 70, Spořice Bezdlužná

RD-STAVBY.com, s.r.o., se sídlem nám. Gen. Svobody 70, 431 01, Spořice, v okrese Chomutov a v kraji Ústecký kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. C 25921, Krajský soud v Ústí nad Labem. Právní forma Společnost s ručením omezeným. Založení v roce 2008. Pracuje u nás 6 - 9 zaměstnanců. …

9Skládka Tušimice a.s.

2.5
★★★★★
★★★★★
(1)
Tušimice 7, Kadaň Bezdlužná

Provozujeme centrum pro komplexní nakládání s odpady.

10ekokos.cz

Specializujeme se na internetový prodej košů a pomůcek na třídění odpadu.


Odstraňování, likvidace odpadů – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Chomutov


Odstraňování, likvidace odpadů v lokalitě Chomutov – detailní popis

Likvidace odpadů je považována za nejméně žádoucí způsob nakládání s odpady, protože snižuje možnost opětovného použití a recyklace materiálů a může mít negativní dopady na životní prostředí a zdraví lidí.

Mezi nevýhody likvidace odpadů patří spotřeba energie a surovin, produkce emisí a popílku a potřeba dalšího zpracování a odstraňování zbytků. Likvidace odpadu má ale i své výhody, a to je snížení objemu a hmotnosti odpadů, zničení nebezpečných látek a výroba energie.

Způsoby odstraňování odpadů 

 • Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (např. skládkování)
 • Úprava půdními procesy (např. biologický rozklad kapalných odpadů nebo kalů v půdě)
 • Hlubinná injektáž (např. injektáž čerpatelných odpadů do vrtů, solných komor nebo prostor přírodního původu)
 • Ukládání do povrchových nádrží (např. vypouštění kapalných odpadů nebo kalů do prohlubní, vodních nádrží nebo lagun)
 • Ukládání do speciálně technicky provedených skládek (např. ukládání do utěsněných oddělených prostor, které jsou uzavřeny a izolovány navzájem i od vnějšího prostředí)
 • Vypouštění do vodních těles s výjimkou moří a oceánů
 • Vypouštění do moří a oceánů, včetně ukládání na mořské dno
 • Spalování na pevnině
 • Spalování na moři
 • Trvalé uložení (např. ukládání v kontejnerech do dolů)
 • A další