Odstraňování, likvidace odpadů – Semily

Odstraňování odpadů je způsob nakládání s odpady, který se používá tehdy, když není možné nebo výhodné odpady využít. V praxi se jedná např. o trvalé uložení odpadu na skládkách. Přehled firem zabývajících se odstraňováním odpadů v lokalitě Semily.

1–10 firem z 14 nalezených Filtry

1Green Waste Services, s.r.o.

5.0
★★★★★
★★★★★
(1)
U Mlýna 302, Rovensko pod… Bezdlužná Ověřená

Poskytujeme vám komplexní služby v oblasti odpadového hospodářství. Zajišťujeme sběr a výkup odpadů včetně nebezpečných odpadů, výkup druhotných surovin, zpracování žádostí pro nakládání s odpady, ekologické poradenství podnikům a obcím a řadu dalších služeb.

2RTT, spol. s r.o. (pobočka Jilemnice)4 pobočky

4.5
★★★★★
★★★★★
(1)
Roztocká 983, Jilemnice Bezdlužná

Sběrný dvůr. Skladování a likvidace nebezpečného odpadu. Zpětný odběr elektrospotřebičů.

3Technické služby Turnov, s.r.o.

3.4
★★★★★
★★★★★
(6)
Sobotecká 2055, Turnov

Zajišťujeme veřejně prospěšné služby jako je údržba komunikací a dopravní značení, čištění a úklid veřejných ploch, provoz a údržba veřejného osvětlení, služby v oboru dopravy drobného zboží. Máme k dispozici také sběrný dvůr a kompostárnu pro svoz klasického i ekologického odpadu.

4HS EKOMETAL s.r.o.3 pobočky

5.0
★★★★★
★★★★★
(1)
K Pile 919, Jilemnice Bezdlužná

Ekologické služby. Zajišťujeme likvidace, přepracování a zhodnocení odpadu. Výkup kovového šrotu.

5Kurfiřt Milan

Doprava a likvidace odpadů a sutí. Pronájem kontejnerů. Přeprava na plošině do 10 tun.

6HS EKOMETAL s.r.o. (pobočka Jilemnice)3 pobočky

5.0
★★★★★
★★★★★
(1)
K Pile 919, Jilemnice Bezdlužná

Ekologické služby, likvidace, přepracování a zhodnocení odpadu, výkup kovového šrotu.

7Illich Ondřej, Mgr.

Turnov 61, Turnov Bezdlužná

Zabývám se komplexním ekologickým poradenstvím pro výrobní podniky. Dalším zaměřením jsou odborné posudky výskytu zvláště chráněných živočichů (rorýsů, netopýrů, drobných savců atd.). Jsem členem české ornitologické společnosti.

8Marius Pedersen a.s. (pobočka Lomnice nad Popelkou)49 poboček

5.0
★★★★★
★★★★★
(1)
Lomnice nad…, Lomnice nad Popelkou

Sběr, svoz, přepravu, zpracování, úpravu, využití a odstraňování odpadů. Nabídka technických služeb. Zajišťujeme facility management.

9Marius Pedersen a.s. (pobočka Košťálov)49 poboček

5.0
★★★★★
★★★★★
(1)
Košťálov, Košťálov

Sběr, svoz, přepravu, zpracování, úpravu, využití a odstraňování odpadů. Poskytujeme technické služby. Zajištění facility managementu.

10MĚSTO JABLONEC NAD JIZEROU - sběrný dvůr2 pobočky

Sběrný dvůr. Skladování a likvidace nebezpečného odpadu i zpětný odběr elektrospotřebičů.


Odstraňování, likvidace odpadů – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Semily


Odstraňování, likvidace odpadů v lokalitě Semily – detailní popis

Likvidace odpadů je považována za nejméně žádoucí způsob nakládání s odpady, protože snižuje možnost opětovného použití a recyklace materiálů a může mít negativní dopady na životní prostředí a zdraví lidí.

Mezi nevýhody likvidace odpadů patří spotřeba energie a surovin, produkce emisí a popílku a potřeba dalšího zpracování a odstraňování zbytků. Likvidace odpadu má ale i své výhody, a to je snížení objemu a hmotnosti odpadů, zničení nebezpečných látek a výroba energie.

Způsoby odstraňování odpadů 

 • Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (např. skládkování)
 • Úprava půdními procesy (např. biologický rozklad kapalných odpadů nebo kalů v půdě)
 • Hlubinná injektáž (např. injektáž čerpatelných odpadů do vrtů, solných komor nebo prostor přírodního původu)
 • Ukládání do povrchových nádrží (např. vypouštění kapalných odpadů nebo kalů do prohlubní, vodních nádrží nebo lagun)
 • Ukládání do speciálně technicky provedených skládek (např. ukládání do utěsněných oddělených prostor, které jsou uzavřeny a izolovány navzájem i od vnějšího prostředí)
 • Vypouštění do vodních těles s výjimkou moří a oceánů
 • Vypouštění do moří a oceánů, včetně ukládání na mořské dno
 • Spalování na pevnině
 • Spalování na moři
 • Trvalé uložení (např. ukládání v kontejnerech do dolů)
 • A další