Personální agentury, agentury práce – Mělník

Agentury práce provádějí zprostředkování zaměstnání na území ČR, z území ČR do zahraničí i ze zahraničí na území ČR. Zprostředkování zaměstnání provádějí většinou za úhradu, ale mohou i bezplatně. Přehled agentur práce v lokalitě Mělník.

1–2 firem z 2 nalezených Filtry

1Anatoliy, s.r.o.

Anatoliy, s.r.o., se sídlem Bezručova 108, 276 01, Mělník, v okrese Mělník a v kraji Střední Čechy, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. C 76975, Městský soud v Praze. Právní forma Společnost s ručením omezeným. Založení v roce 2000. Pracuje u nás 25 - 49 zaměstnanců. Předmětem podnikání je:…

2MANIBUS s.r.o.

Strážnická 3460, Mělník
Otevřeno do 17:00
Bezdlužná

MANIBUS s.r.o., se sídlem Strážnická 3460, 276 01, Mělník, v okrese Mělník a v kraji Střední Čechy, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. C 238395, Městský soud v Praze. Právní forma Společnost s ručením omezeným. Založení v roce 2015. Pracuje u nás 25 - 49 zaměstnanců. Předmětem podnikání je:…


Personální agentury, agentury práce – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Mělník


Personální agentury, agentury práce v lokalitě Mělník – detailní popis

Agentury práce zprostředkovávají práci, zaměstnávají a propůjčují své zaměstnance uživatelům na základě smlouvy. 

Způsoby zprostředkování zaměstnání agenturami práce

  • Vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází, a vyhledání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly.
  • Zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení.
  • Poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí.

Agenturní zaměstnávání

Je flexibilní forma zaměstnávání, kterou definuje zákon č. 262/2002 Sb., zákoník práce. Agenturní zaměstnávání charakterizuje právní vztah mezi třemi účastníky – agenturou práce, zaměstnancem agentury práce a uživatelem (tj. zaměstnavatel, ke kterému je zaměstnanec agentury práce přidělen). Agentura práce tedy dočasně přiděluje svého zaměstnance k výkonu práce k jinému zaměstnavateli na základě ujednání v pracovní smlouvě nebo dohodě o pracovní činnosti. 

Rozdíl mezi agenturou práce a personální agenturou

Agentura práce

  • Uchazeče zaměstnává – pracovník je zaměstnancem agentury, která mu vyplácí mzdu
  • Pracovníky dočasně přiděluje k jinému zaměstnavateli (uživateli)

Personální agentura

  • Uchazeče nezaměstnává
  • Pouze uchazeči zprostředkovává zaměstnání u zaměstnavatele (u firmy)