Školní jídelny - Nymburk

1 - 9 firem z 9 nalezených

Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem

Přerov nad Labem, Přerov nad Labem 112 kontakt +420 325 565 426, (1 pobočka)

Nabízíme vzdělávání ve třídách, kde je většinou nízký počet dětí. Přijďte se podívat do naší školy rodinného typu, s individuálním přístupem pedagogů. Máme nově vybavené učebny, moderní pomůcky. Jsme škola s environmentálním zaměřením, získali jsme titul Udržitelného rozvoje. Učíme přírodovědné předměty badatelskými metodami. Angličtina od 1. třídy je samozřejmostí. Máme 100% kvalifikovaný pedagogický sbor na 1. i 2.stupni. Využíváme vlastní tělocvičnu, školní hřiště, PC učebnu, jídelnu,…

web www.skolaprerovnl.cz

Mateřská škola Netřebice, okres Nymburk

Netřebice, Netřebice 80 kontakt +420 325 652 103

Je prozatím jednotřídní mateřská škola s předpokládanou kapacitou 28 dětí. Plánuje navýšení kapacity MŠ, přijmutí vyššího počtu dětí a vytvoření tak dvoutřídního kolektivu. Cílem je všestranný rozvoj dětí, počínaje zkvalitnění pohybových dovedností, rozumových, intelektových, dramatických, hudebních i jazykových schopností.Nově zařazuje: angličtinu, výuku na zobcovou flétnu, základy gymnastiky a předškolní výchova.

web ms-netrebice.webnode.cz

Mateřská škola Poděbrady, okres Nymburk

Poděbrady, Studentská 169/6 kontakt +420 325 613 652, (9 poboček)

Mateřská škola Poděbrady, okres Nymburk vznikla sloučením devíti mateřských škol a šesti školních jídelen na území Města Poděbrad. V současné době právní subjekt zahrnuje již 10 mateřských škol a 6 školních jídelen. Celková kapacita právního subjektu je 24 tříd mateřských škol s 561 dětmi.

web www.mspodebrady.cz

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník

Oskořínek, Hrubý Jeseník 123 kontakt +420 325 588 345, (1 pobočka)

Základní škola zajišťuje především vzdělávání žáků z Hrubého Jeseníka, Oskořínka a Nového Dvora a nemá smluvně zajištěnou spádovost. Základní škola v Hrubém Jeseníku má tři třídy a pět ročníků. Součástí školy je MŠ, školní jídelna a školní družina. Vyučování probíhá podle vzdělávacího programu "Škola pro obec". Již od 1. ročníku je vyučován Anglický jazyk. Dále škola zajišťuje zájmový výtvarný kroužek, kroužek literárně-dramatický, kroužek hry na zobcovou flétnu, sportovní kroužek a…

web www.zshrjesenik.cz

Základní škola J.A.Komenského Lysá nad Labem

Lysá nad Labem, Komenského 1534/16 kontakt +420 325 551 220

Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem může užívat na základě Dohody o vzájemné spolupráci mezi ní a Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy Praha ze dne 10.2.1999 označení fakultní škola MFF UK. Základní škola provozuje školní družinu a školní klub. Nabízí možnost navštěvovat různé kroužky jako například keramický, robotika, vybíjená, jazykový a další sportovní a tvořivé kroužky.

web www.zsjaklysa.cz

Základní škola Václava Havla, Poděbrady, Na Valech 45, okres Nymburk

Poděbrady II, Na Valech 45/II kontakt +420 313 105 220

Základní škola pro 1000 žáků, provoz družiny a jídelny. Nabízíme zájmové kroužky a účinkování v pěveckém sboru.

web www.zsnavalech-pdy.cz, www.zsvaclavahavla.cz

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice

Rožďalovice, Tyršova 278 kontakt +420 325 593 144, (1 pobočka)

Škola je plně organizovanou školou s jednou třídou od 1. až do 9. ročníku. Mezi další součásti školy patří školní družina (pro 60 žáků), školní klub (150 žáků), školní jídelna a mateřská škola (70 dětí). Sídlo ředitelství školy je v Tyršově ulici č. p. 278, sídlem mateřské školy je budova U Barborky č. p. 374. Škola organizuje pro účastníky z jiných škol recitační soutěž Veselá básnička, která je určena pro děti z mateřských škol a žáky 1. - 5. třídy základních škol.

web www.zs-rozdalovice.cz

Základní škola T.G.Masaryka v Lysé nad Labem - Litoli

Lysá nad Labem, Palackého 160/1 kontakt +420 325 561 119

Základní škola T.G.Masaryka v Lysé nad Labem - Litoli je malou "rodinnou" školou pro žáky 1. stupně v klidném prostředí okrajové části Lysé nad Labem. Je určena pro cca 100 dětí převážně z Litole, ale i jiných spádových oblastí. Každý ročník má samostatnou třídu, po pátém ročníku přechází žáci do spádové ZŠ B. Hrozného nebo jiné ZŠ podle volby. Úspěšní žáci se studijními předpoklady přechází také na okolní víceletá gymnázia. Od 1. září 2007 probíhá výuka podle vlastního vzdělávacího…

web www.zslitol.cz

Základní škola Bedřicha Hrozného, Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk

Lysá nad Labem, Náměstí B. Hrozného 12/19 kontakt +420 325 551 088

Základní škola Bedřicha Hrozného je školou v Lyse nad Labem. Máme školní jídelnu i školní družinu. Žáci mohou navštěvovat zájmové kroužky. Rodinný typ školy - oddělený 1. a 2. stupeň školy (2 budovy).

web www.zsbhrozneho.cz