Ekologie a ekologické služby - Most

1 - 20 firem z 22 nalezených

TRIBAP s.r.o.

Most, Slovenského národního povstání 2525 kontakt +420 476 702 795

Nabízí poradenství a komplexní služby v oboru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochran a ekologie. Mezi další nabízené služby patří činnost bezpečnostního poradce pro silniční přepravu podle dohody ADR, činnost stavebního koordinátora a navazující obchodní činnost.

web www.tribap.cz

ARTECH spol. s r.o.

Litvínov-Horní Litvínov, Žižkova 152 kontakt +420 476 111 782, (1 pobočka)

Zajišťujeme odborné služby ve výstavbě včetně projektové práce, inženýrskou činnost a studie proveditelnosti. Dále se zabýváme realizací staveb, dokumentací a posudky vlivu na životní prostředí.

web www.artech.cz

SVÚOM s.r.o. (Most)

Praha 7, U Měšťanského pivovaru 934/4 kontakt +420 220 809 981, (2 pobočky)

Jsme společnost zabývající se řešením problematiky v oblastech koroze, protikorozní ochrany a povrchových úprav.

web www.svuom.cz

GLOBAL-PRO s.r.o.

Litvínov-Horní Litvínov, Vodní 2146 kontakt +420 476 732 848

Poskytují služby v oblasti BOZP a PO či životního prostředí a nakládání s odpady včetně ekologie. Dále nabízí služby v oblasti Koordinátor BOZP na staveništi a bezpečnost i ochrana zdraví při práci či požární ochrana a prevence a systém jakosti a kvality řízení. Provádíme zpracování dokumentace či audity a školení.

web www.global-pro.cz

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

Most, tř. Budovatelů 2830 kontakt +420 476 208 610, (1 pobočka)

Problematika pro obory hornictví, ekologie, rekultivace, stavebnictví a další průmyslové oblasti. Naše služby jsou geotechnika a hydrogeologie, technologické procesy a diagnostika, akreditovaná zkušební laboratoř, tlumočnické a překladatelské služby, reprografické práce a nabídka pronájmu nebytových prostor.

web www.vuhu.jednicky.cz

DTS Vrbenský, a.s.

Most-Souš, Souš 7 kontakt +420 476 205 140

Provádění zemních prací či nabídka nákladní autodopravy. Dále zajištění sanace a rekultivace zeminy včetně odstraňování ekologických zátěží. Poskytujeme pronájem stavebních strojů.

web www.dts-as.cz

AKU-SICHR s.r.o.

Most, Čsl. armády 1290 kontakt +420 476 103 791

Nabízí prodej startovacích, trakčních, staničních a záložních baterií značek VARTA, MIDAC, FIAMM a SAFT-FERAK. Dodávají také UPS, střídače, nabíječe a startovací vozíky. Provádí repase, výkup a likvidaci vyřazených akumulátorů. Zabývají se kapacitními zkouškami.

web www.aku-sichr.com

AQUATEST a.s. (pobočka Most)

Most, tř. Budovatelů 2531/3 kontakt +420 476 206 770, (8 poboček)

Nabízíme konzultantské a inženýrské služby v oblasti ochrany životního prostředí a vodního hospodářství.

web www.aquatest.cz

Státní rostlinolékařská správa (pobočka Most)

Most, J. E. Purkyně 270/5 kontakt +420 725 183 655, (38 poboček)

Odborná rostlinolékařská činnost, ochrana rostlin a rostlinných produktů a mechanizační prostředky.

web www.srs.cz

EPS, s.r.o. (pobočka Litvínov-Růžodol)

Litvínov-Růžodol, V Růžodolu 2 kontakt +420 739 033 129, (4 pobočky)

Specializujeme se na dekontaminační plochy a mokřady či aplikace inovativních technologií zpracování odpadu a ekologické průzkumy i sanace starých ekologických zátěží in situ včetně vzorkování odpadu.

web www.epssro.cz

Ecoprogress, a.s.

Most, Žatecká 1899/25 kontakt +420 476 000 529

Zajišťujeme výzkumnou a poradenskou či expertní činnost v oblasti životního prostředí.

web www.ecoprogress.cz

CINIS TECHNOLOGIE s.r.o.

Most, Rozmarýnová 1347/2 kontakt +420 605 452 152

Poskytujeme poradenskou činnost v oblasti životního prostředí.

zobrazit detail

STEFAN Engineering s.r.o.

Horní Jiřetín, Horská 165/34 kontakt +420 734 385 077

Zaměřujeme se na komplexní program rozvodu vzduchu i olejového hospodářství a vzduchotechniky. Dále provádíme montáže a revize i zkoušky elektrických zařízení.

web www.stefan-engineering.cz

EKOSERVIS MOST s.r.o.

Most, Pod Šibeníkem 1154/3 kontakt +420 777 644 055

Nabídka zpracování a recyklace plastového i kovového odpadu či druhotných surovin.Dále nakládání s nebezpečným odpadem a poskytování poradenství.

zobrazit detail

MOTL LUBOŠ

Litvínov-Hamr, Lounická 139 kontakt +420 602 643 822

Poskytuji služby znalce v oblasti ochrany přírody.

zobrazit detail

Píša Václav, Ing.

Most, Čsl. armády 2110/68 kontakt +420 723 155 060

Poskytuji služby znalce v oblasti ochrany přírody včetně vodního hospodářství a čistoty ovzduší.

zobrazit detail

ECO - F a.s. (pobočka Most)

Most, Chomutovská 2229/28 kontakt +420 774 037 907, (5 poboček)

Zajišťování likvidace odpadů a odpadních kapalin či sanace ekologických zátěží. Dále nabídka ekologického poradenství a využití druhotných surovin.

web www.ecof.cz

Centrum pro ekologickou výchovu Klíny o. s.

Klíny, Klíny 19 kontakt +420 603 205 926

Zajišťujeme výukové programy pro ekologickou výchovu dětí a mládeže či kurzy zapomenutých řemesel.

zobrazit detail

Goluchová Eva, Ing.

Horní Jiřetín, Pod Zbrojnicí 446 kontakt

Zabýváme se poradenskou, konzultační a kontrolní činností v oblasti ekologie a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci právnickým i fyzickým osobám.

zobrazit detail

Heindl Pavel

Most, Jiřího Wolkera 340 kontakt +420 777 227 967

Zabývám se poradenstvím v oboru bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ekologie. Odpadového hospodářství.

zobrazit detail
« předchozí 1 2 další »